Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Advertisements

Author: Deepjeevani

मस्त मराठी जोक्स कट्टा

दोन वेडे आपापसात बोलत होते.

‘तू इंग्लंडहून केव्हा आलास?’
‘वीस ऑक्टोबर ला’. दुसरा वेडा म्हणाला,
परंतु आज तर आटरा ऑक्टोबर आहे.’ पहीला वेडा हैराण होऊन म्हणला,
हा मला जरा गडबड होती. यसाटी दोन दीवस अगोदरच आलो.

दोन मुल आपापसात बोलत होती.
एक मुलगा म्हणाला, माझे बाबा शूर आहेत.’
बडवू शकतात
दूसरा म्हणला, ‘अरे यात कसली आले शूरता’.
माझी आई तर रोजच माझ्या बाबांना बडवत आसते.

बाबा : राजु, हल्ली तु फार झोपतोयस.
राजु : हो बाबा.
बाबा : काय झाल ? तब्येत ठिक आहे ना ?
राजु : हो बाबा, मागच्या रविवारी मी त्या भाषणाला गेलो होतो ना. त्यांनी सांगितलय स्वप्ने बघा तरच मोठे व्हाल. म्हणुन मी झोपायला लागलोय. झोपलो तरच स्वप्ने पडतील ना.

Hope you liked “मस्त मराठी जोक्स कट्टा “..?

You may also interested in,

   To Go to Freedom Marathi Home click here
 To Go back to Deepjeevani Home click here

Advertisements

शाळा मराठी सुविचारांची

कशी वाटली आमची शाळा मराठी सुविचारांची..? नक्की कॅमेंठ्स करा

You may also interested in,

   To Go to Freedom Marathi Home click here
 To Go back to Deepjeevani Home click here


बेळगाव-असे हे माझे गरिबांचे महाबळेश्वर!!

 

बेळगाव-असे हे माझे गरिबांचे महाबळेश्वर

If you are done reading the “बेळगाव-असे हे माझे गरिबांचे महाबळेश्वर!!”..

You may also interested in,

   To Go to Freedom Marathi Home click here
 To Go back to Deepjeevani Home click here


सर्वश्रेष्ठ -the greatest of greatest

 

I hope you liked my my poem “सर्वश्रेष्ठ -the greatest of greatest”

You may also interested in,

   To Go to Freedom Marathi Home click here
 To Go back to Deepjeevani Home click here


मराठी मुलगी

company मधे अनेक mod मुली असतात,
पण जी गोड लाजते,
ती मुलगी मराठी असते.

company मध्ये मुली short top घालतात .
पण जी पाठ दिसू नये म्हणून top खाली ओढते , ती मुलगी मराठी असते .

company मध्ये मुली jeans घलुन येतात,
पण जि jeans बरोबर पायात पैजण घालते,
ती मुलगी मराठी असते.

कंपनीमधे अनेक मुली असतात
पण वात्रटपणा केल्यावए कानाखाली वाजवते
ती मुलगी मराठी असते

कॉलेजमधे अनेक मुली असतात
स्वतःच्या नोट्स सहज दुसरयाला देते
ती मुलगी मराठी असते

शॉपींगलाही अनेक मुली जातात
खर्चाचा विचार करुन फ़क्त कानातलं घेऊन येते ती मुलगी मराठी असते

Source: Internet

 

You may also interested in,

   To Go to Freedom Marathi Home click here
 To Go back to Deepjeevani Home click here


%d bloggers like this: