Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Advertisements

मराठी कट्टा-(विनोदी विश्व)

[गैरहजर ]

ऑफिसात  नेहमी  गैरहजर  राहिल्याच्या  कारणावरून  मॅनेजरने  मला  कामावरून  काढून  टाकले.

अरे  पण  तू काहीतरी  कारण  सांगायचं ! माझे  वडील  आजारी  होते. त्यांच्यासाठी मला  रोज  हॉस्पिटलमध्ये जाव  लागायचं.

तसं  शक्य  नव्हत ! का ?

कारण  माझे  वडिलच  तिथं  मॅनेजर  होते.

[येरे  येरे  पावसा ]

एक  माणूस  देवळात  येऊन  मूर्तीकडे  पाहून  पाऊस  पडायची  प्रार्थना  करतो.  ते  पाहून  पुजारी त्याला  विचारतो,

तू  शेतकरी  आहेस  का?

त्यावर  तो  माणूस  उद्गारतो, ” नाही  नाही,  माझं  छत्र्यांच  दुकान  आहे.”

[घड्याळ   समजत  नाही ]

राजू :- (नोकरास ) – ” उद्या  मला  सकाळी  सहाला  उठव,  मला  अभ्यास  करायचाय.”

नोकर :- ” पण  बाळ,  मला  घड्याळ  समजत  नाही.  तू  असं  कर,  सहा  वाजले  की  मला  सांग,  मी  तुला उठवीन.”

[शिकवण ]

सोनू :- “आमच्या  पोपटाचा  उजवा  पाय  ओढला  की  तो  ‘हेलो’’ म्हणतो  आणि  डावा  पाय  ओढला  की ‘गुडबाय’.

सोनू :- “अस्स”. मग  दोन्ही  पाय  एकदम  ओढले  तर?”

पोपट – (मध्येच) “अरे  मुर्खा,  मी  पडेन  की !”

[संगीत]

संगीत  शिक्षक  छोट्या  मुलाला  संगीत  शिकवताना  आरोहाची  संज्ञा   देताना  सांगतात.

” सा रे गा मा   मा  गा रे सा !”

मुलगा :- ” सारेगा  मारेगा  मामा !”

[उतर]

गुरुजी :- ” बंड्या  उठ,  चार  वन्य  प्राण्यांची  नावे  सांग.”

बंड्या :- ” एक  सिंह  आणि  तीन  वाघ.”

[सीट  नाही]

एका  विध्यार्थीने  कॉलेजात  प्रवेश  घेण्यासाठी  अर्ज  केला.  त्यावेळी  त्याचा  अर्ज  परत  करत  तेथील  कार्यालय प्रमुख   म्हणाला.

” माफ  करा.  तुम्हाला  प्रवेश  मिळू  शकणार  नाही.  आता  कोणती ही  सीट  रिकामी  नाही.”

” सर,  तुम्ही  मला  फक्त  प्रवेश  द्या,  सीटचा  बंदोबस्त  मी  स्वतः  करेन.  माझ्या  वडिलांचं  फर्निचरच  दुकान आहे.”

विध्यार्थी  लगेच  म्हणाला.

 

Hope you liked ” मराठी कट्टा-(विनोदी विश्व)”..?

 

You may also interested in,

   To Go to Freedom Marathi Home click here
 To Go back to Deepjeevani Home click here

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: